3°04'33"S 37°21'12"E

KILIMANDŻARO

EXPLORE
Miejsce akcji: Kilimandżaro, góra w Tanzanii leżąca na pograniczu z Kenią
Wysokość szczytu: 5895 m n.p.m.
Data zdobycia szczytu: 26 lutego 2003

NASTĘPNA GÓRA

1 2 3 4 5 6 7